Targowisko Gminne „Mój Rynek” im. Janusza Adamiaka w Cegłowie

Na sobotnim targu w Cegłowie

targowisko_gminne_art

Szczególnym dniem dla mieszkańców Cegłowa jest sobota. Wtedy bowiem, od wczesnego już ranka, można zaobserwować wzmożony ruch ku centrum. Dlaczego? - zastanawiamy się, a tymczasem odpowiedź jest prosta: na targ, zwany przez miejscowych też „rynkiem”.

Tradycje handlowe Cegłowa są długie. Właściwie od swego zarania był on miejscowością targową. Przywilejem Zygmunta III Wazę z 1621 r. wraz z prawami  miejskimi Cegłów otrzymał możność odbywania dwóch targów tygodniowo i trzech jarmarków rocznie. Dla miasteczka oznaczało to nie tylko wzrost prestiżu, ale też większe możliwości rozwoju, zwłaszcza że sprzyjało temu położenie na skrzyżowaniu starych gościńców z Kuflewa do Mińska oraz z Kołbieli przez Siennicę do Kałuszyna. Ponad 50 lat później (29 maja 1678 r.) król Jan III Sobieski wydał kolejny przywilej dotyczący odnowienia praw targowych dla miasta Cegłowa, na mocy którego m.in. dniem targowym została sobota. Jednak na przestrzeni kolejnych wieków historia miasteczka toczyła się różnie i niestety niedostateczny rozwój przyczynił się do jego upadku.

W okresie międzywojennym XX w. targowisko mieściło się we wschodniej części rynku. Handlujący zjeżdżali się w soboty i rozkładali swe towary naprzeciwko kościoła, w miejscu dzisiejszych parkingów przed sklepami spożywczymi. Najczęściej to gospodarze z okolicznych wiosek sprzedawali plony swoich pól i sadów,  wyroby mleczarskie czy drób. Przez lata po II wojnie światowej handel z furmanek odbywał się w różnych częściach rynku, który nosił już wtedy nazwę Plac Anny Jagiellonki: w rejonie strażnicy i naprzeciwko kościoła. W latach 90. XX w. organizacją targowiska zajął się ówczesny sołtys Cegłowa Janusz Adamiak.  Na wydzierżawiony od rodziny Czeczynów plac targowy zaczęli się zjeżdżać handlarze z szerokim asortymentem towarów – już nie tylko rolno-spożywczym, ale też przemysłowym. Dużą grupę wśród nich stanowili przybysze zza wschodniej granicy. Targowisko się rozrastało i powstała potrzeba jego powiększenia i poprawy warunków. W związku z tym w 1992 r. wykupiono plac pomiędzy gruntem parafialnym a rzeczką i tam przeniesiono sobotni handel.

W 2014 r. otwarto zmodernizowane dzięki środkom unijnym targowisko. Jego naturalnym patronem - tak samo jak za życia  „dobrym duchem” – został, zmarły w 2013 r., Janusz Adamiak. Dziś cegłowskie targowisko to 2000 m2 utwardzonej kostką brukową powierzchni po obu stronach rzeczki, nowoczesny budynek z lokalami handlowymi, usługowymi, zapleczem sanitarnym i administracyjnym, ponadto 20 zadaszonych stołów handlowych o powierzchni 240 m2. W tygodniu plac służy jako parking, a okazjonalnie – jako miejsce różnych imprez kulturalno-sportowych.

Źródło: ceglow.naszabiblioteka.com