Parafia św. Anny w Piasecznie

Dzieje parafii w Piasecznie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Historia parafii w Piasecznie nieodzownie wiąże się z historią mariawityzmu w Cegłowie. W 1902 doszło w Cegłowie do rozłamu religijnego. Ówczesny proboszcz, ks. Bolesław Wiechowicz przeszedł do wspólnoty mariawitów, a za nim uczyniła to większość parafian. Na potrzeby społeczności mariawickiej wybudowano w 1906 duży neogotycki kościół parafialny, a w pobliskich miejscowościach zbudowano niewielkie kaplice. Jedna z takich kaplic znalazła swoje miejsce w Piasecznie na terenie parafii rzymskokatolickiej z siedzibą w Kiczkach. W 1911 piaseczyńscy mariawici przenieśli życie parafialne do nowo wybudowanego niewielkiego kościoła. Jest to budowla drewniana oszalowana z dwuspadowym dachem krytym blachą. Nad prezbiterium wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona krzyżem. Budynek na planie prostokąta, wnętrze trójnawowe, dzielone dwoma rzędami słupów. Od południa przylega do niego zakrystia, od północy wieża z dzwonnicą, której podstawa stanowi kruchtę. Od samego początku prześladowania piaseczyńskich parafian przynosiły efekty, wspólnota mariawicka bardzo szybko traciła wiernych, w wyniku czego postanowiono o wyodrębnieniu filii z parafii Cegłów i utworzenia samodzielnej jednostki parafialnej dla skoncentrowania życia parafialnego. Obecnie w Piasecznie i okolicach mieszka niewielu mariawitów. W lipcu 2010 ukończono remont generalny kościoła.

Źródło: Wikipedia