Organistówka w Kiczkach

Muzeum etnograficzne

organistowka

Przed kościołem w Kiczkach, w otoczeniu kamiennych stacji drogi krzyżowej stoi drewniany budynek organistówki z XIX / XX wieku. Nie jest on wpisany do rejestru zabytków lecz podlega ochronie. Znajduje się w wykazie drewnianego budownictwa województwa mazowieckiego. Jako dowód szacunku miejscowej ludności wobec przeszłości i zabytków, mieści się w nim parafialne muzeum etnograficzne.