Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie

biblioteka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - KULTUROTEKA W CEGŁOWIE jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową oraz dokumenty życia społecznego. Misją biblioteki jest upowszechnianie wiedzy i kultury, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz proponowanie bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej i informacyjnej mieszkańcom gminy Cegłów w taki sposób, aby każdy z nich czuł się najważniejszy na świecie.